Werken aan zelfvertrouwen

Bang zijn en positiviteit zijn twee krachtige emoties. Het gedrag van een persoon wordt vaak in bepaalde mate gestuurd door het verlangen naar waardering, erkenning, faalangst en goedkeuring.

Status op het sociale terrein is een levensbehoefte te noemen in een maatschappij die beheerst wordt door op succes, werk en prestaties. Mannen zoeken vaak goedkeuring door carrière en centen binnen brengen terwijl vrouwen zichzelf meer vergelijken op het gebied van sociale relaties.  Met wie ben je gehuwd? Heb je kleintjes? Hoe frequent ga je op vakantie? Wat verdien je per jaar van de baas? Wat is je hoogst genoten opleiding?  In welke buurt ben je woonachtig? Met wie ga je om? Factoren die van invloed zijn op hoe anderen tegen jou aan kijken en daar gaat het grotendeels in dit artikel om.Jij en anderen, want geen mens leeft op een eiland. Ons gedrag wordt gigantisch beïnvloed door onze naasten en opvoeding.  Je bent het resultaat van omgevingsfactoren en krijgt pas meer controle over je leven wanneer jij de patronen herkent die onbewust je leven vormgeven.

Goedkeuring van anderen willen en onzekerheid hebben meestal veel met elkaar van doen. Wanneer je nl. goedkeuring of waardering van anderen wil dan leidt dit ertoe dat je van jezelf iets moet. Bijvoorbeeld een schriftelijk behalen, een uitstekende presentatie geven of slagen voor een project. Iets verlangen van jezelf geeft vaak hoge stress en die druk slaat nogal eens om in angst. Wat als ik het niet haal? Wat als ik fouten maak? En zo kun je nog wel even doorgaan met angstgedachten. Zorgen, onzekerheden en angst worden je meester als je controle wil over de toekomst. Ontdek meer.

Vrees is in diverse soorten en categorieën in te delen. Er zijn vele voorbeelden te beschrijven die stress creëren bij mensen.
Het verschil tussen angst of niet ligt hem frequent in de hoeveelheid controle die iemand probeert uit oefenen. Of het nu draait om angst voor vliegen, faalangst, sociale faalangst of angst voor tunnels dat maakt niet zoveel uit. Allen hebben ze een gemeenschappelijke relatie met een gevoel van onveiligheid en krampachtig proberen de omgevingsfactoren te beheersen.

Vrees voelt dwingend en gevaarlijk. Toch is angst niet realistisch. Het angstgevoel wordt nl. veroorzaakt door de illusie van controle over de toekomst. En de toekomst bestaat niet. Alleen het heden. Een mens kan alleen handelen in het nu en wanneer je toch probeert controle uit te oefenen dan raak je gestrest. De uitdaging is dan ook om meer in het heden te leven en de toekomst meer te laten voor wat het is.

Naar een coach of psycholoog toe gaan is geenszins vreemd of een onbesproken onderwerp in deze tijd. Veel mensen hebben ooit eens psychologische hulp ingeroepen om een specifiek probleem te overwinnen. Wanneer je veel hinder ondervindt van angstgevoelens dan is het aan te bevelen om externe hulp te zoeken. In gesprek gaan over problemen fungeert als een uitlaatklep en kan je helpen om alles op een rijtje te krijgen. Door gericht aan een oplossing te werken wordt het haalbaar om uit de negatieve spiraal van angst te stappen om daarna met innerlijke rust in het leven te staan.

De diagnose of inventarisatie tijdens een behandelingstraject of therapie gaat vaak over nadenken. Pas later tijdens de behandeling wordt er een behandelplan geïnitieerd. Soms is alleen actie ook sufficiënt om een onzekerheid te overwinnen.

Tijdens schooltijd hebben we allemaal een spreekbeurt moeten houden. Openbaar spreken is voor velen een regelmate ramp. Echter als jij het gewoon doet en je hebt het redelijk overleefd dan krijg je na afloop een winnaargevoel. Je eigen angsten overstijgen voelt bevrijdend en geeft je een positieve boost waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Je kunt dan ook je onzekerheid verminderen door minder nadenken en meer doen, ongeacht wat je voelt.

Als kind worden we gedurende schooltijd steeds meer bewust van onzekerheid. Faalangst, onzekerheid of examenvrees hebben een slechte invloed op functioneren van kinderen. Opvoeders proberen het kind te stimuleren en zitten in een negatieve vicieuze cirkel.

Als ouder wens je dat je kind het goed doet op school en in het openbare leven. In onze westerse maatschappij worden sociale status en carrière hoog gewaardeerd. Teveel stress en overspannen zijn liggen voor veel volwassenen in het verschiet en het fundament hiervoor wordt in de kinderjaren al gelegd. Kinderen voelen heel goed aan wanneer de genegenheid van zijn of haar ouders te afhankelijk is van functioneren. De valkuil is dat jongeren te beperkt erkend worden voor wie zij zijn. Faalangst, een negatief zelfbeeld en stress zijn allemaal gevolgen van overmatige focus op prestaties en controle.

Als de druk voor kinderen te intens wordt dan ontwikkelen zich destructieve bijverschijnselen. Sommige kinderen rebelleren terwijl anderen dwangmatig pogen te presteren ondanks faalangst, piekeren, slecht slapen en tobben. Begeleiders worden zich door al deze symptomen bewust van het feit dat het kind lijdt. Het is dan ook de taak van de opvoeder om te zorgen voor de juiste hulp.

Om te groeien op mentaal vlak is voor elk tiener erkenning nodig van zijn directe omgeving. Kinderen krijgen zelfvertrouwen als zij beloond worden voor goed gedrag. Jammer genoeg ontbreekt het hier nogal eens aan. Het onderwijssysteem en opvoeders lfocussen teveel op resultaten, waardoor het kind perfectionistisch gedrag gaat vertonen met alle bijhorende nadelen. Perfectie betekent dat je de ladder te hoog legt voor jezelf met als gevolg voortdurende stress.

Als je als kind last hebt van angst om te falen of zenuwen dan bestaat er een reële kans dat je hier als adolescent later ook nog mee zit. Misschien zijn de angsten verminderd omdat je door ervaring geleerd hebt dat datgene waar je bang voor bent meestal niet uitkomt. Het kan ook zijn dat je nu weet hoe je met druk omgaat door controle te leren loslaten. Een groot voordeel van ervaring is dat je vaak meer rust vindt, jammer genoeg gaat dit niet voor een ieder op.

Wanneer je als volwassene nog steeds hinder ondervindt van onzekerheden of angst dan wordt het tijd om in actie te komen. Stel je eens een leven voor blakend van zelfvertrouwen, daadkracht en assertiviteit. Wat zou je allemaal doen? Wat doe je anders dan dat je voorheen deed. Wanneer je het voorgaande wilt veranderen dan zul je zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. In deze publicatie hebben we links geplaatst naar websites over angst oplossen en assertiviteit om je op weg te helpen.

Voordelen van zelfhulp zijn stoppen met tobben en kunnen ontspannen. Door te investeren in je eigen ontwikkeling kun je meer bereiken. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en verandering is een persoonlijke keuze. Ga je voor beter of vind je het zo wel prima? Jij beslist.

Eigenwaarde vergroten

Emoties spelen een betekenisvolle functie in ons leven en zijn van invloed op ons handelen. Een ieder wil zich aangenaam voelen. We zijn dan ook continue op jacht naar goedkeuring, bevestiging, comfort en liefde. Helaas hebben we ook te maken met angst en diverse overige destructieve gevoelens. Doe de test.

In onze samenleving is werk en sociale status heel bepalend. Zo’n beetje alles draait om arbeid en geld verdienen en omdat we hier te ver in zijn doorgeslagen ontstaan er problemen. Terwijl mannen zichzelf voornamelijk bezig houden met functies, rollen, arbeid en salaris kijken vrouwen meer naar relaties. Hierbij kun je denken aan met wie je getrouwd bent en bv. met wie je omgaat en in welke buurt je woonachtig bent. In dit blog gaat het vooral om de invloed die anderen op je gedrag hebben.

Jij en anderen want geen mens leeft op een eiland. Ons gedrag wordt gigantisch beïnvloed door onze omgeving en jeugd.  Je bent een product van je omgeving en je krijgt pas meer controle over je eigen leven wanneer jij de patronen herkent die onbewust je leven vormgeven.

Het streven naar waardering en genegenheid is een impuls waar een ieder mee te maken heeft. Het probleem met willen is dat zij lijden als gevolg heeft. Vanuit willen komt nl. frequent het moeten. Ik moet het tentamen volbrengen. Ik zal en moet voor het rijexamen slagen. Verwachtingen zorgen voor druk en die druk gaat gepaard met voor angst. Wat als ik niet slaag? Wat als ik faal? Wat zullen anderen wel niet denken? Moeten kan ertoe leiden dat je invloed probeert te hebben over morgen en dat veroorzaakt angst.

Angst is in te delen in diverse soorten. Er zijn ongelooflijk veel gebeurtenissen die stress kunnen veroorzaken bij mensen.
Het onderscheid tussen vrees of geen angst ligt hem vaak in de mate van invloed die iemand probeert uit oefenen. Of het nu draait om angst voor vliegen, angst om te falen, angst voor wat andere mensen denken of angst voor tunnels dat maakt meestal niet veel uit. Allemaal hebben ze een gemeenschappelijke connectie met een gevoel van onveiligheid en dwangmatig trachten de omgevingsfactoren te controleren.

Een fascinerend kenmerk van angst is dat zij gebaseerd is op een illusie. Vrees is niet echt, maar het gevoel van angst is levensecht. De gedachte die de angst veroorzaakt is gefundeerd op de waanvoorstelling van invloed over de toekomst. Je lichaam raakt bevreesd want het kan niets met de toekomst. Je kunt geen actie ondernemen in de toekomst waardoor je een algeheel gevoel van paniek en onrust ervaart. De oplossing voor stress is stoppen met geloven in controle maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.Naar een coach of psycholoog toe gaan is niet meer merkwaardig of een onbesproken onderwerp in deze tijd. Vele mensen hebben ooit eens professionele hulp ingeschakeld om een specifiek probleem te overwinnen. Als je veel last hebt van angst dan is het zeker raadzaam om externe hulp te zoeken. Praten over je problemen verlicht en helpt om alles op een rijtje te krijgen. Door gefocust aan een oplossing te werken wordt het mogelijk om uit de negatieve spiraal van angst te stappen om daarna met meer innerlijke rust door het leven te gaan.

Zowel denken als gedrag worden centraal gesteld tijdens een traject. In de beginfase ligt de focus puur en alleen op nadenken en overtuigingen. Na deze fase wordt ook gekeken naar gedrag en handelen. Meer onderzoek.

Iedereen heeft wel eens voor een opgave gestaan waar je geen zin in hebt. . Denk hierbij bv. aan presenteren voor de klas. Spreken in het openbaar kan overweldigend zijn en voor veel nervositeit zorgen. Wanneer je toch besluit om gewoon door te zetten en je angst onder ogen ziet tijdens de spreekbeurt dan geeft dit bij voltooiing een heerlijke sensatie. Zelfvertrouwen wordt op zo’n moment meester van je. Ironisch genoeg geeft onzekerheid overwinnen je meer zelfvertrouwen.

Vanaf de kinderjaren wordt jij je voor het eerst bewust van de verwachtingen van anderen. De samenleving, school en je opvoeders hebben zekere verwachtingen van je. Men verwacht bijvoorbeeld dat je uitstekende cijfers haalt op school. Onzekerheid, angst om te falen, zorgen en piekeren openbaren zich tijdens de jeugd voor het eerst omdat je stress ervaart om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Tekort schieten heeft namelijk negatieve consequenties zoals slechte cijfers, geen erkenning of huisarrest.

Ouders wensen dat hun kinderen een goed leven krijgen. Ze trachten dan ook het kind te stimuleren om goed zijn best te doen op school. Ongewenst gevolg is dat ouders vaak een bijdrage leveren aan de onzekerheid die hun kind ervaart. Wanneer er namelijk teveel nadruk op presteren komt te liggen dan ervaart een jongere onbewust dat de affectie van zijn ouders afhankelijk is van prestaties op school. De puber mist simpelweg goedkeuring of liefde voor wie hij of zij is. Het draait allemaal teveel om doen en te weinig om zijn. Onze samenleving is nadrukkelijk gericht op werk en succes en uiteraard wens je als opvoeder het beste voor je kind maar wanneer je hier te ver in gaat dan leidt dit tot negatieve gevolgen voor het functioneren van  jongeren.

Wanneer jongeren het moeilijk vinden om aan alle verwachtingen te voldoen dan ontstaan er diverse negatieve symptomen. Faalangst, piekeren en examenvrees zijn bekende verschijnselen. Zodra deze negatieve effecten optreden dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders en begeleiders om actie te ondernemen. Kinderen weten vaak niet hoe ze met druk het beste om kunnen gaan. Er is dan ook tijdige hulp nodig van de omgeving om te voorkomen dat de problemen niet verder escaleren.

Zowel het onderwijs als ouders willen dat kinderen het goed doen. Een dreigend gevaar is dat er teveel gefocust wordt op verbeteren en het corrigeren van fouten. Door kinderen voortdurend op hun tekortkomingen te wijzen worden zij onzeker en krijgen ze en een gebrek aan eigenwaarde. De noodzaak van emotionele ondersteuning door complimenten en erkenning kan daarmee niet genoeg onderstreept worden. Door te focussen op wat een kind goed doet krijgt het meer zelfverzekerdheid en plezier in het leren .

Als jij als kind last hebt van faalangst of onzekerheid dan bestaat er een reële kans dat je hier als volwassene later ook nog mee zit. Misschien zijn de angsten verminderd en ben je er overheen gegroeid. Het kan ook zijn dat je geleerd hebt hoe je met stress omgaat door te leren loslaten. Het is fijn als je meer innerlijke rust vindt naarmate je ouder wordt, maar spijtig genoeg geldt dit niet voor iedereen.

Onbewuste denkprocessen beïnvloeden maar al te vaak ons heden op een destructieve manier. We ondernemen vaak pas actie als de pijn te groot wordt. Waarom niet al eerder in actie komen? Hoe lekker zou het zijn wanneer je met genoeg zelfverzekerdheid en positiviteit door het leven gaat. Assertiviteit betekent dat je kunt opkomen voor jouw belangen en grenzen stelt. Met assertief zijn kun je niet snel genoeg beginnen en daarom hebben we in dit artikel een aantal verwijzingen geplaatst naar forums waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat.Veranderen kan alleen als je daar zelf voor kiest. Het kost lef om jezelf kwetsbaar op te stellen, maar wat is het alternatief? Zolang je in de schaduw blijft zitten zal niets veranderen. Onderneem daarom actie en sta op voor je eigen belang. Het universum zal je belonen.

Bron

Hoe krijg ik zelfvertrouwen

Emoties spelen een grote rol in ons leven en zijn bepalend voor ons gedrag. Elk persoon wil zich fijn voelen. We zijn dan ook continue op zoek naar goedkeuring, bevestiging, comfort en positiviteit. Jammer genoeg zijn er ook zorgen en diverse overige destructieve gevoelens. Onzekerheid overwinnen.

Je goed voelen

In onze samenleving is presteren en sociale erkenning heel bepalend. Alles draait om werk en geld verdienen en omdat we hier te ver in zijn doorgeslagen creëren we negatieve consequenties. Terwijl de heren zichzelf vooral vergelijken met functies, rollen, arbeid en inkomen kijken de dames met name naar relationele verbindingen. Hierbij kun je denken aan met wie je verloofd bent en bv. met welke mensen je omgaat en in welke omgeving je woonachtig bent. In dit artikel gaat het vooral om de invloed die anderen op je gedrag hebben.Ieder individu is verschillend en we stellen ons graag zelfstandig op. We willen graag veel zelf doen, maar dat kan slechts tot zekere hoogte. We zijn nl. allemaal verbonden met elkaar. Geen mens kan overleven zonder de hulp van andere mensen. De controle die anderen op je handelen hebben is meestal talloze malen groter dan dat je zelf door hebt. Door je bewust te worden van ongezonde patronen en gedragingen die frequent naasten veroorzaken kun je weer meer invloed krijgen op je eigen leven.

Het willen van goedkeuring en genegenheid is een impuls waar een ieder mee te maken heeft. Het nadeel van willen is dat zij lijden veroorzaakt. Vanuit verlangen ontstaat namelijk vaak druk. Ik moet het examen volbrengen. Ik moet voor het rijexamen slagen. Er ontstaat druk op de ketel en die druk gaat gepaard met voor stress. Wat gebeurd er als ik het examen niet haal? Wat als ik geen goede presentatie geef? Wat zullen zij wel niet denken? Moeten kan ertoe leiden dat je invloed probeert te hebben over morgen en dat veroorzaakt stress.

Er zijn voorbeelden genoeg van fobieën die veel stress veroorzaken. Faalangst, angst voor ziekte, angst voor vliegen, rijangst, angst voor ongelukken en wat al deze categorieën van angsten gemeenschappelijk hebben is dat iemand toekomstige situaties probeert te beheersen. Maar je hebt geen beheersing over de toekomst. Een gedachte over toekomstige situaties begint meestal met wat als? Wat als we neerstorten, stel dat mijn tekst niet kan onthouden, wat als ik ziek wordt tijdens de vakantie en ga zo nog maar even door. Je vreest van alles dat mogelijk fout gaat.  Malen in je hoofd, zorgen en angst beheersen je maar je komt er niets mee vooruit. Meer info.

Interessant om te weten over vrees is dat zij niet echt is. Natuurlijk het gevoel van angst voelt levensecht maar de vrees zelf is gebaseerd op controle over toekomstige gebeurtenissen .En die controle heb je niet. Controle over de toekomst is denkbeeldig. Door controlegedachten los te laten kun je met overtuiging en rust door het bestaan  gaan, maar meestal gaat daar een lange weg aan vooraf.Onzekerheid kun je overwinnen m.b.v. coaching of een behandeling. Hierbij kun je denken aan RET, NLP of een traject waarbij je de confrontatie aangaat met datgene waar je bang voor bent. Wat psychologen of begeleiders gedurende zo’n behandeling doen is werken aan je bewustzijn.  Door op gebeurtenissen, gedachten en gevoelens te focussen word jij je bewust van de gedachten die de angstgevoelens veroorzaken en je welzijn aantasten. Wanneer de negatieve overtuigingen bekend zijn dan kunnen deze worden omgebogen naar positieve overtuigingen die naar zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen leiden.

De beginfase of inventarisatie gedurende een behandelingstraject of therapie gaat vaak over nadenken. Pas later tijdens de coaching wordt actie ondernomen opgezet. In een aantal gevallen is alleen actie ook sufficiënt om een onzekerheid te overwinnen.

Iedereen heeft wel eens voor een opgave gestaan waar je in eerste instantie helemaal geen zin in hebt. Niet willen komt vaak voor de vrees. Hierbij kun je denken aan spreken voor de klas. In het openbaar spreken kan overweldigend zijn en voor veel nervositeit zorgen. Wanneer je toch besluit om ervoor te gaan en de presentatie geeft dan geeft dit na afloop een heerlijk gevoel. Zelfverzekerdheid wordt op zo’n moment meester van je. De paradox is dat uit je comfortzone stappen je meer zelfverzekerdheid geeft.

Vanaf de kinderjaren wordt jij je voor het eerst bewust van de verwachtingen van anderen. De samenleving, school en je opvoeders hebben bepaalde verwachtingen van je. Men verwacht bv. dat je uitstekende cijfers haalt op school. Verlegenheid, angst om te falen, zenuwen en piekeren openbaren zich tijdens de jeugd omdat je stress ervaart om aan verwachtingen van anderen tegemoet te komen. Tekort schieten heeft namelijk negatieve gevolgen als geen waardering, geen diploma of straf.

Druk om te slagen is de oorzaak van de faalangst die veel jongeren ervaren. Kinderen ervaren externe motivatie van opvoeders, het onderwijs en de maatschappij om zo goed mogelijk te presteren. En wie niet voldoet aan het prestatiegerichte onderwijs die krijgt al snel een negatief stempel opgedrukt.
De opvoeders hebben vaak het beste met kinderen voor maar onbedoeld spelen ze een rol in de onzekerheid van hun kinderen. Omdat onze maatschappij zo op carrière gericht is wensen ouders dat hun kinderen presteren. Wanneer de nadruk overmatig op functioneren gericht is en het kind te beperkt waardering en erkenning ontvangt voor wie hij of zij is dan wordt de druk om te presteren voor kinderen te omvangrijk.Als jongeren het te zwaar krijgen op school dan gaat dit veelal gepaard met verscheidene negatieve symptomen. Sociale faalangst, piekeren en examenvrees zijn enkele voorbeelden. Bij het optreden van deze negatieve effecten is het de taak van ouders om maatregelen te treffen. Jongeren weten meestal niet hoe met stress om te gaan. Tijdig ingrijpen is geboden om escalatie te voorkomen.

Zowel het onderwijs als ouders willen dat jongeren goed presteren. De valkuil is dat er teveel gefocust wordt op verbeteren en het corrigeren van fouten. Als je kinderen frequent op tekortkomingen wijst ontwikkelen zij onzekerheid en een negatief zelfbeeld. De noodzaak van emotionele ondersteuning door goedkeuring en erkenning kan dan ook niet genoeg onderstreept worden. Door te focussen op wat een kind goed doet krijgt het meer zelfverzekerdheid en plezier in het leren van nieuwe dingen.

Jongeren die met faalangst blijven lopen hebben vaak als volwassene ook nog last van angst. Veel volwassenen hebben last van actieve of sluimerende faalangst. Het onderscheid is dat je van passieve angst weinig merkt totdat je te maken krijgt met verandering. Een saai en weinig bevredigend leven is niet zelden het gevolg van sluimerende vrees. Oudere mensen worden door de jaren mentaal gesterkt maar onzekerheden kunnen hardnekkig voortduren.

Of je het nu wilt of niet jouw heden wordt beïnvloed door je persoonlijke verleden. Traumatische ervaringen uit je jeugd kunnen je lang blijven dwarsbomen. Een bijkomend symptoom is angst voor herhaling. Je voelt vrees voor iets wat je al overkomen is. Opvallend en tegelijkertijd schrijnend is om te constateren dat vele volwassenen gebukt gaan onder mentale blokkades. Een leven in balans met zelfvertrouwen en innerlijke harmonie is mogelijk, maar dat komt niet vanzelf.De inzet om te willen groeien kan een ander je niet blijvend geven. Geen mens kan het voor je doen. Je kunt lezingen volgen of zelfhulp boeken tot je nemen maar het belangrijkste is daadkracht. Blijven leven in de comfortzone kent een hoge prijs. Vele personen hebben spijt over de dingen die ze niet gedaan hebben. Stel niet langer uit en onderneem de stappen die nodig zijn om te groeien. Stel vragen.

 

Onzekerheid test

 verwarring

Intense emoties waar iedereen mee moet leren omgaan zijn angst en liefde. We zijn ons er vaak niet bewust van maar continue verlangen we goedkeuring van anderen, waardering en aandacht. Wat anderen vinden speelt een invloedrijke rol in ons bestaan.

In onze samenleving is werk en sociale status erg bepalend. Zo’n beetje alles draait om werk en geld verdienen en omdat we hier teveel ons leven door laten leiden creëren we negatieve gevolgen. Terwijl de heren zichzelf voornamelijk bezig houden met functies, carrière, werk en inkomen kijken vrouwen meer naar relationele verbindingen. Hierbij kun je denken aan met wie je gehuwd bent en bv. met welke mensen je omgaat en in welke wijk je woont. In dit artikel gaat het vooral om de invloed die andere mensen op je handelen hebben.Geen persoon kan zich alleen redden. Allemaal zijn we afhankelijk van elkaar. Afhankelijkheden en relaties met andere mensen beïnvloeden meer ons gedrag dan dat we vaak bewust zijn. Door ons bewuster te worden van ongezonde handelswijzen en negatieve gewoonten kunnen we meer controle krijgen over ons leven want zonder bewustzijn geen verandering. Je kunt pas iets aan jezelf verbeteren als je het herkent.

Het verlangen naar waardering en genegenheid is een behoefte waar een ieder mee te maken heeft. Het probleem met verlangen is dat zij negatieve consequenties veroorzaakt. Vanuit iets willen komt nl. frequent druk. Ik moet het tentamen volbrengen. Ik moet voor die test slagen. Verwachtingen zorgen voor druk en die druk gaat gepaard met voor angst. Wat als ik niet slaag? Wat als ik geen goede presentatie geef? Wat zullen zij wel niet denken? Onzekerheid overwinnen. Moeten leidt ertoe dat je invloed probeert uit te oefenen over de toekomst en dat geeft veel zorgen.

Over angst is al veel geschreven. En het werkende principe achter angst is dat men mogelijke gebeurtenissen in de toekomst vreest. Stel dat gedachten gaan allemaal over iets wat nog niet gebeurd is. Men lijdt het meest vanwege het lijden dat men vreest. Angst kan worden opgeroepen in talrijke mogelijke situaties. Denk aan autorijden, een reis maken of presenteren voor een groep. Controle en veiligheid staan in relatie tot elkaar bij al deze situaties en hoe dwangmatiger je de toekomst probeert te beheersen, des te meer zal de stress en paniek jou in zijn greep houdt.

Vrees voelt echt en bedreigend. Toch is vrees niet echt. De angst wordt nl. gecreëerd door het geloof in controle over toekomstige gebeurtenissen. Het probleem is dat de toekomst niet bestaat. Alleen het nu is echt. Je kunt alleen leven in het heden en wanneer je toch probeert controle uit te oefenen dan raak je in paniek. De uitdaging is dan ook om meer te focussen op leven in het heden en morgen los te laten.

Naar een coach of psycholoog toe gaan is niet meer merkwaardig of een taboe in deze tijd. Veel mensen hebben ooit eens psychologische hulp ingeschakeld om een specifiek obstakel op te lossen. Als je veel last hebt van angst dan is het aan te bevelen om er wat aan te doen. In gesprek gaan over je problemen fungeert als een uitlaatklep en kan je helpen om je gedachten te ordenen. Door gefocust het probleem aan te pakken wordt het haalbaar om uit de negatieve spiraal van angst te stappen om daarna met meer innerlijke rust in het leven te staan.

Tijdens de initiële fase van coaching worden jouw overtuigingen onderzocht. De focus ligt op negatieve gedachten die je functioneren belemmeren. Pas later komen ook doen of actie ondernemen aan bod.

Bij het bestaan horen uitdagingen. We kennen allemaal twijfelachtige momenten. Je kunt niet structureel uitdagingen uit de weg gaan want vanaf de schooltijd worden er handelingen van je verwacht. Bijvoorbeeld een spreekbeurt houden over een specifiek onderwerp. Zo’n opgave kan voor heel wat onzekerheid en angst zorgen. Je wordt eigenlijk uit je veilige zone getrokken tijdens zo’n situatie. Net zoals een jong vogeltje die zijn nest uitgeduwd wordt door moeders. Door gewoon te doen zul je in zelfvertrouwen groeien. Door onzekerheid te overwinnen vergroot je het zelfvertrouwen. Het effect van doen of actie ondernemen naast positief denken mag dan ook niet onderschat worden. Onzekerheidoverwinnen.org samen sta je sterker.

Tijdens je kindertijd ontwikkelt het bewustzijn zich en wordt jij je bewust van anderen. De samenleving, school en je ouders hebben zekere verwachtingen . Zo wordt er van je verwacht dat je goed je best doet in de klas. Verlegenheid, faalangst, zenuwen en nervositeit ontstaan voor het eerst tijdens je jeugd omdat je stress ervaart om aan verwachtingen te voldoen. Wanneer je niet voldoet dan heeft dit namelijk negatieve gevolgen zoals geen waardering, geen diploma of straf.

Ouders willen dat hun kinderen een goed leven krijgen. Ze trachten dan ook jongeren te stimuleren om goed zijn best te doen op school. Ongewenst gevolg is dat ouders vaak mede veroorzakers zijn van de faalangst . Wanneer er namelijk teveel focus op prestaties ligt dan ervaart een kind onbewust dat de genegenheid van zijn opvoeders afhankelijk is van wat hij presteert. De puber mist simpelweg waardering of genegenheid voor wie hij of zij is. Het draait allemaal teveel om doen en te weinig om zijn. Onze samenleving is nadrukkelijk gefocust op carrière en succes en natuurlijk wens je als opvoeder het beste voor je kinderen, maar als je hier te ver in gaat dan leidt dit tot negatieve consequenties voor het welslagen van  jongeren.Jongeren weten vaak niet hoe je stress en druk kunt beheersen. Jongeren raken gedemotiveerd maar je hebt ook tieners die in stilte lijden. Slecht ontspannen, zorgen, malen, ziek zijn en stress zijn bijverschijnselen van prestatiedruk. Er zijn veel ouders die hun kinderen alles willen geven maar op het terrein van emotioneel welbevinden schieten de opvoeders nogal eens tekort. Over het thema opvoeding is veel informatie te vinden, maar er bestaat geen ideale manier. Je doet gewoon je best naar de ervaring en kennis die je hebt.

Als waardering alleen afhankelijk is van wat tieners presteren dan zal goed functioneren problematisch worden. Kinderen willen bevestiging en positieve aandacht. Beter geformuleerd is dat elk kind positieve aandacht nodig heeft om goed te functioneren. Dat ze hiervan te weinig ontvangen kun je de ouders in veel gevallen niet verwijten. Ouderen voedden hun kinderen namelijk op naar de normen en waarden die zij geleerd hebben van hun omgeving en onbewust worden op deze manier oude gedragspatronen doorgegeven.

Jongeren die met faalangst blijven lopen hebben vaak als volwassene ook nog faalangst. Veel adolescenten ondervinden hinder van actieve of passieve angst om te falen. Het verschil is dat je bij sluimerende faalangst weinig opmerkt van de angst totdat je besluit uit je comfortzone te komen. Een middelmatig en saai bestaan is niet zelden het gevolg van passieve angst. Volwassenen worden door ervaring vaak mentaal sterker, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat de faalangst verdwijnt.

Het verleden beïnvloed ons meer in het heden dan dat we ons beseffen. We ondernemen hierop meestal pas actie als het lijden teveel wordt. Zonde, want behandeling is mogelijk. Hoe heerlijk is het wanneer jij met meer zelfvertrouwen en innerlijke rust door het leven gaat. Assertiviteit houdt in dat je kunt opkomen voor jezelf en grenzen stelt. Zelfverzekerd en ontspannen zijn begint nu en om die reden hebben we in dit artikel verwijzingen geplaatst naar forums waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Meer zelfvertrouwen tips

Emoties spelen een betekenisvolle functie in ons leven en zijn van invloed op ons handelen. Iedereen wil zich goed voelen. We zijn dan ook continue op zoek naar goedkeuring, erkenning, comfort en positiviteit. Jammerlijk hebben we ook vaak te maken met piekeren en diverse overige destructieve emoties. Faalangstgids kom op voor jezelf

 In onze maatschappij is werk en sociale erkenning erg bepalend. Alles draait om arbeid en verdienen en doordat we hier teveel ons leven door laten leiden creëren we negatieve gevolgen. Terwijl de heren zichzelf voornamelijk bezig houden met functies, carrière, werk en salaris kijken de dames meer naar relaties. Hierbij kun je denken aan met wie je getrouwd bent en bv. met wie je omgaat en in welke omgeving je woonachtig bent. In dit artikel gaat het met name om de mate van invloed die andere mensen op je handelen hebben.Ieder individu is uniek en we stellen ons vaak ook zelfredzaam op. Veel dingen willen we zelfstandig doen maar dat kan maar tot zekere hoogte. We zijn nl. allemaal afhankelijk van elkaar. Niemand overleefd zonder de hulp van anderen. De invloed die andere personen op je gedrag hebben is meestal veel groter dan dat je zelf door hebt. Door je bewuster te worden van negatieve denkwijzen en gedragingen die frequent anderen veroorzaken kun je weer meester worden van je eigen bestaan. Onzekerheid overwinnen.

Waardering van anderen willen en onzekerheid hebben vaak veel met elkaar te maken. Als je namelijk goedkeuring of genegenheid van anderen wil dan leidt dit ertoe dat je van jezelf iets moet. Bijvoorbeeld een examen behalen, een uitstekende presentatie geven of slagen voor een project. Iets verlangen van jezelf geeft vaak hoge druk en die druk slaat nogal eens om in angst. Wat als het mij niet lukt? Wat als ik het niet goed doe? En zo kun je nog wel even doorgaan met wat als gedachten. Paniek, onzekerheid en angst worden je meester als je controle wil over wat nog komen gaat.

Vrees is in te delen in meerdere vormen. Er zijn vele voorbeelden van situaties te beschrijven die angst creëren bij mensen.
Het onderscheid tussen vrees of geen angst ligt hem vaak in hoe goed iemand zijn best doet om invloed uit te oefenen. Of het nu draait om angst voor vliegen, faalangst, angst voor wat andere mensen denken of tunnelangst dat maakt niet zoveel uit. Allen hebben ze een gemeenschappelijke connectie met een gevoel van onveiligheid en krampachtig trachten de omgevingsfactoren te controleren.

Interessant om te weten over angst is dat zij niet echt is. Natuurlijk de emotie van vrees voelt levensecht, maar de vrees zelf is ontstaan uit invloed over toekomstige gebeurtenissen .En die controle heb je niet. Controle over de toekomst is denkbeeldig. Door controlegedachten te leren loslaten kun je met overtuiging en zelfvertrouwen door het bestaan  gaan maar vaak is dit makkelijker gezegd dan gedaan.

Coaching of training om angst of onzekerheid te overwinnen is niet gek meer. Steeds meer mensen kiezen voor behandeling om psychologische obstakels te overwinnen. Angsten en onzekerheden zijn uitstekend aan te pakken. Psychologen kennen in eerste instantie een diagnostische fase waarbij de oorzaak van het probleem grondig wordt geïnventariseerd.  Daarna wordt er samen met de cliënt een plan van aanpak opgesteld. Door middel van bewustzijn en gerichte stappen wordt naar een bevredigende oplossing toegewerkt.

Gedachten en actie ondernemen worden behandeld tijdens coaching. In het begin richt men zich meestal alleen op het nadenken. Na deze fase passeren gedrag en actie ook de revue.

Tijdens schooltijd hebben we allemaal een presentatie voor de klas moeten houden. Openbaar spreken is voor velen een behoorlijke opgave. Echter wanneer jij het toch gewoon gedaan hebt en je hebt het redelijk overleefd dan krijg je na afloop een heerlijk gevoel. Jezelf overwinnen voelt bevrijdend en geeft je een positieve boost waardoor je zelfverzekerder wordt. Je kunt dan ook je onzekerheid verminderen door minder te denken en meer te doen, ongeacht wat je voelt.

Als kind worden we tijdens school steeds meer bewust van onzekerheid. Faalangst, onzekerheid of examenvrees hebben een slechte invloed op functioneren van kinderen. Ouders proberen het kind te stimuleren en laat daar nu ook net het probleem in zitten.

Moeten presteren is de oorzaak van de faalangst die veel jongeren voelen. Kinderen ervaren druk van opvoeders, het onderwijssysteem en de samenleving om te functioneren. En wie niet meekomt in het prestatiegerichte onderwijs die krijgt al snel een negatief stempel opgedrukt.
De ouders hebben meestal het beste met hun kinderen voor maar onbedoeld spelen ze een rol in de faalangst van hun kroost. Omdat Nederland zo op sociale status gericht is wensen ouders dat jongeren presteren. Helaas als de aandacht teveel op presteren ligt en kinderen weinig goedkeuring en erkenning krijgt voor wie hij of zij is dan wordt de druk om te slagen voor kinderen te omvangrijk.

Als de druk voor jongeren te intens wordt dan ontwikkelen zich destructieve bijverschijnselen. Sommige kinderen komen in opstand en verzetten zich overal tegen terwijl andere kinderen dwangmatig pogen te presteren ondanks faalangst, zorgen, slecht slapen en tobben. Ouders beginnen door deze symptomen te merken dat het kind lijdt. Hierdoor ontstaat de verantwoordelijkheid van de opvoeder om het kind te helpen om weer emotionele harmonie te vinden.

Wanneer kinderen te weinig complimenten of erkenning krijgen voor wie ze zijn in plaats van wat ze doen dan zal goed functioneren problematisch worden. Kinderen willen erkenning en waardering. Beter geformuleerd is dat elk kind waardering nodig heeft om goed te functioneren. Een gebrek aan emotionele waardering kun je de opvoeders in veel gevallen niet verwijten. Ouders voedden hun kinderen nl. op naar de normen en waarden die zij geleerd hebben van hun omgeving en elke generatie maakt zo deel uit van een maatschappij waar werk, geld en presteren hoofdzaak zijn.

Jongeren die met faalangst blijven lopen hebben veelal later als volwassene ook nog last van angst. Veel volwassenen ondervinden hinder van aanwezige of sluimerende faalangst. Het onderscheid is dat je van sluimerende angst weinig merkt totdat je te maken krijgt met verandering. Een middelmatig en saai bestaan kan het effect zijn van passieve angsten. Oudere mensen worden door de jaren mentaal gesterkt, maar angsten kunnen hardnekkig voortduren.

Wanneer je als volwassene nog steeds hinder ondervindt van faalangst en onzekerheid dan wordt het tijd om in actie te komen. Beeld je eens een leven in vol zelfverzekerdheid en persoonlijke kracht. Hoe zou jouw leven eruit zien? Wat doe je anders dan dat je nu doet. Om het verleden los te laten moet je willen veranderen. In deze publicatie hebben we links geplaatst naar sites over angst oplossen en assertiviteit om je op weg te helpen.

Voordelen van zelfhulp zijn stoppen met malen en je goed voelen. Door te investeren in je eigen ontwikkeling kun je meer uit het leven halen. Jij staat zelf aan het roer in dit leven en verandering is je eigen beslissing. Ga je voor beter of vind je het zo wel prima? Aan jou alleen de keus. Lees verder.